Burs başvurusunda aranacak koşullar

 • 1. T.C. vatandaşı ve Türkiye'de ikamet ediyor olmak.
 • 2. İhtiyaç sahibi öksüz veya yetim olmak.
 • 3. Kamu haklarından yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç, yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak.
 • 4. Kamu veya özel başka bir kurumdan burs almamak.
 • 5.Aile bireylerinin herhangi birinin yada birkaçının bedensel ve zihinsel engelli olması.
 • 6.Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, süresi ve ödeme zamanları, burs veren şahıs veya kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.
 • Burs için öncelikli yaş sıralalamız;
  * 1-7 yaş okul öncesi çocuklar.
  * 7-10 yaş ilkokul çağı çocukları.
  * 11-17 yaş ortaokul ve lise çağı çocukları.

Burs
Başvuru Formu

Burs İçin Başvurularınızı Aşağıdaki Formu

Başvuruda Bulunan Öğrencinin Kimlik Bilgileri
Başvuruda Bulunan Öğrencinin Bilgileri
Ailenin Sosyo Ekonomik Durumu
İletişim ve İkamet Adres Bilgileri