BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURSİYER

AÇIK RIZA FORMU

Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Bursiyer Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde,

 • Burs tahsisi amacıyla adayların değerlendirilmesine yönelik süreçler,
 • Yemek ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Vakıf iç operasyonları,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • İş ortakları/tedarikçi yönetimi amaçlarıyla;

Sağlık ve sağlığa ilişkin kayıtlarımın İlgili Mevzuat çerçevesinde;

 • Süreçlerin kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla işlenmesine açık rızam vardır (__________),
 • Engellik durum bilgimin, burs belirlenirken kullanılmak üzere işlenmesine açık rızam vardır (__________),
 • Vakıf iş süreçlerinin gözetimi ve denetimi, vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi/yapılandırılması, iyileştirilmesi, gerekli kalite standartlarının artırılması, danışmanlık hizmeti alınması amacıyla ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Vakfın iş süreçlerinde yer alan iş, ortaklıklarına, tedarikçilerine aktarılmasına açık rızam vardır (__________),

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgilerimin;

 • Burs belirleme süreçlerinin yürütülmesine amacıyla işlenmesine açık rızam vardır (__________),

Görsel ve işitsel kayıt bilgilerimin (fotoğraf, video, ses kaydı vb.);

 • Vakıf aracılığıyla katıldığım etkinliklerde işlenmesine açık rızam vardır (__________),
 • Etkinliğin tanıtımı ve duyurulması amacıyla yayınlanmasına (yazılı ve dijital medyada) açık rızam vardır (__________),
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmeden önce (Etkinliğin kanun öncesi dönemde yapılmış olması halinde) alınmış olan görsel ve işitsel kayıt bilgilerimin işlenmesine ve yayınlanmasına açık rızam vardır (__________),

Yukarıda yer alan kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı parantez içerisinde ayrılmış alana/kutucuğa açık rıza göstermiş olduğumun kabulü anlamında paraf veya (X) attığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bursiyerin;

Adı Soyadı :
İmza :

Veli/Vasisinin;

Adı Soyadı :
İmza :